Microsoft Gold Certified
Microsoft Dynamics

4 april 2012 - Kennissessie CRM voor Financiele dienstverlening ism DUG.

Kennissessie: CRM in de financiële dienstverlening, 4 april 2012, Hilversum

Samen met de Dynamics User Group en InShared, nodigen wij u graag uit voor een bijzondere kennissessie over Microsoft CRM in de financiële dienstverlening.

Financiële dienstverleners zijn traditioneel de belangrijkste gebruikersgroep van CRM systemen. Juist door grote veranderingen in deze markt, door overheidsregelgeving, veranderende distributiekanalen, online verzekering- en vermogensbeheer en veeleisende eindklanten, is de noodzaak om de klant centraal te stellen met behulp van een CRM strategie en tooling groot. Is Microsoft Dynamics CRM2011 inmiddels klaar voor de veeleisende Financiële dienstverlener?  Welke ondersteuning is aanwezig voor compliancy; customerservice management; intermediairondersteuning, campagnemanagement en het opzetten van een social media strategie?

Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen online verzekaar InShared en CRM Resultants een boeiend inzicht geven in dit verrassend complete CRM systeem.  
Doelgroep voor deze kennissessie: IT managers, business development, sales/marketing in de sector financiële dienstverlening.

Het programma van deze middag heeft de volgende onderwerpen:
•    CRM 2011 voor Finance; is Microsoft Cloud al geschikt voor Financials?
•    CRM en Social media, klantcontact d.m.v. een multi-channel benadering (incl. de ervaringen van InShared)
•    CRM bij InShared: hoe bouw je een succesvolle online customerservice?
•    CRM2011: klantportalen opzetten met Microsoft technologie.  

De gastspreker deze middag is Robbert Slim, Customer Service Manager bij InShared/HEMA Verzekeringen.

Deze kennissessie vindt plaats in Groot Kievitsdal in Hilversum-Baarn, van 13.00 tot 16.00 uur. U bent vanaf 12.30 uur welkom; er staat dan een broodje voor u klaar. U kunt u met onderstaand formulier aanmelden. U ontvangt dan binnenkort verdere gegevens.

Aanmelden Kennissessie CRM Finance

Naam organisatie * :
Naam * :
E-mail * :
Telefoon * :
Branche :
Inschrijven voor : 4 april 2012
Uw verzoek of opmerkingen :
Captcha * :

Referenties
Resources
Klantcases

Axon

C3 Adviseurs en Managers

C3 Adviseurs en Managers adviseren in de gezondheidszorg. Daarnaast leveren zij interim managers en bestuurders. C3 leidt (strategische) veranderingsprocessen en begeleidt en realiseert organisatieveranderingen.

De vraag
C3 maakte gebruik van een verouderde, niet meer ondersteunde versie van Microsoft Dynamics CRM en SharePoint. Daarnaast was de bestaande inrichting instabiel en de performance onder de maat.

De oplossing
Bij C3 heeft CRM Resultants een nieuwe Microsoft Dynamics CRM implementatie gerealiseerd in de CRM Resultants Cloud. Hierbij is een combinatie gemaakt met Microsoft Office365 voor Outlook en SharePoint. Wij hebben hierbij ook de hardware verzorgd.

Het resultaat
Het resultaat is een stabiele, goed presterende en overzichtelijke werkomgeving, waarmee het secretariaat van C3 beter in staat is haar collega’s op het juiste moment van de juiste informatie te voorzien.

Deltion College

Het Deltion College is het regionale opleidingscentrum van MBO-onderwijs voor Zwolle en omgeving. Ruim 13.500 studenten volgen hier een van de aangeboden 199 beroepsopleidingen.

De vraag
De demografische gegevens laten zien dat er voor de komende jaren een flinke afname van de reguliere studentinstroom te verwachten is Deltion heeft als strategisch doel bepaald de huidige grootte minimaal te willen behouden. Een focus op het werven van (nieuwe) studenten is daarmee noodzakelijk. Het vroegtijdig aangaan van een relatie met potentiële studenten (leads) én/of hun beïnvloeders is daarbij een speerpunt. Deltion wil het prospectproces meer als een commercieel proces gaan beschouwen en meer inzicht hebben in de ‘pipeline’. Daarnaast vindt Deltion het ook erg belangrijk om de juiste studiekeuze te adviseren en daardoor vroegtijdige uitval zoveel mogelijk tegen te gaan.

De oplossing
Het Deltion College heeft het besluit genomen om Microsoft Dynamics CRM in te zetten ter ondersteuning van het prospectmanagement. Om dit proces in te richten, is de Werving & Instroom template van CRM Resultants als uitgangspunt voor de inrichting van het systeem genomen. Daarnaast is er ook een opleidingscatalogus ingericht en is ClickDimensions ingezet voor E-mail marketing.
 
Het resultaat
De processen rondom het plannen en inschrijven op evenementen en het aanvragen van brochures en opleidingsbladen verloopt nu geautomatiseerd via de website. Hierdoor is er een goed inzicht ontstaan in wie er allemaal geïnteresseerd is in Deltion en waar deze mensen vandaan komen. Dit maakt gerichtere marketing mogelijk, maar levert ook waardevolle informatie op in voorlichtings- of intakegesprekken in een later stadium.

Endemol

De naam Endemol hoeft geen verdere introductie. Grondleggers Joop van den Ende en John de Mol startten in de jaren zeventig onafhankelijk van elkaar hun eigen productiebedrijven. In 2001 bundelden zij hun krachten op de Nederlandse markt onder de naam Endemol Nederland. Endemol is marktleider in spraakmakend televisieamusement, maar ook in het ontwikkelen en produceren van content voor andere platforms als televisie, internet, telefoon en het bioscoopscherm. Endemol Nederland werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers, waaronder commerciële en publieke televisiezenders en de zakelijke markt. De onderneming is continue op zoek naar mogelijkheden voor nieuwe dragers van content, zoals digitale televisie, IP-TV, SMS2Mail, interactieve games etc.

Endemol Nederland is de afzender van een groot aantal zeer succesvolle programma’s, zoals: Life & Cooking, Goede Tijden Slechte Tijden, Gooische Vrouwen, Miljoenenjacht, Deal or No Deal, Achmea Kennis Quiz en de grote Donorshow.

Eén van de kernactiviteiten van Endemol is het bedenken en vermarkten van programmaformats. Endemol bezit een catalogus van zo’n 900 programmaformats en een actief creatief netwerk in alle continenten. Voor het managen van de ontwikkeling en voor het daadwerkelijk verkopen van deze formats  koos Endemol voor Microsoft Dynamics CRM.

Euretco B.V.

Met 380 medewerkers is Euretco de grootste retailservice-organisatie van Nederland. Zij werken samen met circa 2.200 ondernemers en franchisenemers en exploiteren zo’n 3.250 winkels in de branches mode, wonen, sport, doe het zelf en media. De gezamenlijke consumentenomzet bedraagt € 2,5 miljard. De kernactiviteiten van Euretco zijn: retailservices, franchise, wholesale en financiële dienstverlening aan zelfstandig ondernemers.

De vraag
Euretco maakt al jaren gebruik van Microsoft CRM voor het beheer van haar relaties met leveranciers en ondernemers. Omdat Euretco graag voorop loopt met technische ontwikkelingen, was de wens om vroegtijdig over te stappen naar CRM 2013.

De oplossing
CRM Resultants heeft de huidige CRM-inrichting van Euretco volledig gemigreerd naar CRM 2013, inclusief koppelingen met derde systemen. Hiermee is een up-to-date inrichting neergezet die goed voorbereid is voor volgende aanvullingen.

Het resultaat
De CRM 2013 inrichting is een stabiele basis voor verdere uitbreidingen waarover op dit moment wordt gesproken. Het betreft hier bijvoorbeeld portaloplossingen voor ondernemers van Euretco, waardoor zijn hun eigen CRM-gegevens kunnen onderhouden en diensten kunnen afnemen.

Figlo

Figlo, een geavanceerd softwarehuis, met een (Microsoft Silverlight) oplossing voor financiële dienstverleners. Gaat meer nadruk leggen op internationaal en met partners werken. Gaat  CRM inzetten voor billing, marketing, pipeline management, partner management  en op termijn klantservice. 

Figlo’s missie is om persoonlijke financiën begrijpelijk en toegankelijk te maken voor iedereen. Figlo blijft investeren in eenvoudige, interactieve consumententoepassingen binnen de financiële sector. Zodat iedereen kan beschikken over de juiste persoonlijke financiële informatie, altijd en overal.
De financiële wereld is voortdurend in beweging als gevolg van technologische innovatie, de steeds kritischer wordende consument, Internet, de regelgeving en wetgeving inzake consumentenbescherming. Figlo’s rol in deze wereld is om de voorkeursleverancier te zijn in persoonlijke financiële software. Maar ook een belangrijke kennis- en adviespartner voor de financiële industrie. Met Figlo producten kan de financiële industrie voldoen aan de veranderende eisen omtrent klanttevredenheid en efficiënte communicatie realiseren met de klant.

Generali Verzekeringsgroep

Generali verzekeringsgroep maakt onderdeel uit van de wereldwijd opererende Generali Group. Generali Group heeft een omzet 83 miljard (2008) en ruim 80.000 medewerkers wereldwijd. Generali verzekeringsgroep is specialist in pensioen- en inkomensverzekeringen en is een zelfstandige en solide verzekeraar met een sterke financiële positie.

Onlangs heeft Generali verzekeringsgroep besloten het applicatiebeheer van ruim 250 Microsoft Dynamics CRM licenties onder te brengen bij CRM Resultants. Naast support zal CRM Resultants een technical check uitvoeren op de IT-infrastructuur en betrokken worden bij enkele integratieprojecten.
 

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

De Hogeschool van Arhhem en Nijmegen (HAN) investeert in modern en kwalitatief onderwijs. Vanuit de campussen in Arnhem en in Nijmegen verzorgt de HAN voor ruim 30.000 studenten meer dan 85 bachelor- en masteropleidingen. De synergie tussen onderwijs en onderzoek is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Basisgegevens HAN:

  •     29.925 HAN-studenten
  •     63 bacheloropleidingen
  •     7 associate degree programma’s
  •     21 masteropleidingen
  •     39 lectoraten bij onderzoek
  •     Bijna 300 cursussen en trainingen (ook post-hbo)
  •     3073 HAN-medewerkers (aantal fte: 2361)

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht (HU) ontstond in 1995 uit een fusie van een aantal hogescholen. Anno 2014 telt Hogeschool Utrecht circa 3.500 medewerkers en 36.500 studenten, verdeeld over zes faculteiten en twee steden: Utrecht en Amersfoort. Naast oude, vermaarde opleidingen zoals die van het Seminarium voor Orthopedagogiek, zijn nieuwe studies gekomen zoals Communication and Multimedia Design. Zij hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle beroepssectoren bestrijkt en zijn een van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.

De vraag
De Hogeschool Utrecht gebruikt Microsoft Dynamics CRM voor onder andere processen rond werving, stage en contractonderwijs. Hierbij wilde de HU graag meer manieren bieden aan klanten en studenten om toegang te krijgen tot hun diensten door gebruik te maken van portaloplossingen.

De oplossing
CRM Resultants heeft een volledige technische revisie van de bestaande CRM-inrichting gedaan, inclusief software-updates. Daarnaast is de CRM-inrichting voorzien van de nieuwste templates voor relatiebeheer en onderwijs.

Het resultaat
De huidige inrichting inclusief beheerde OTAP-straat is een goede basis voor het uitbreiden van functionaliteit binnen CRM en ontwikkeling van portals waarmee de HU haar dienstverlening kan uitbreiden en verder persoonlijk relevant kan maken.

Kempen & Co

Kempen & Co is een Nederlandse merchant bank met gespecialiseerde financiële dienstverlening voor institutionele beleggers, ondernemingen en vermogende particulieren. Kempen & Co biedt diensten aan op het gebied van vermogensbeheer, beleggingsfondsen, effectenbemiddeling en corporate finance; een unieke combinatie op de Nederlandse markt.

Kempen & Co maakt sinds 2 januari 2007 deel uit van Van Lanschot Bankiers.

Kenniscentrum Handel

Kenniscentrum Handel (KCH) is de verzamelnaam voor de activiteiten die de vier onderdelen Kenniscentrum Handel, KCH Examens, KCH Human Capital Management en KCH International verrichten.

Gedelegeerd vanuit het ministerie van OCW voert Kenniscentrum Handel voor de sector handel en de bedrijfstak MITT (Mode-, Interieur-, Tapijt en Textielindustrie) een aantal taken uit voor het middelbaar beroepsonderwijs.
Zo stelt Kenniscentrum Handel de kwalificaties (diploma-eisen) op voor beroepen in beide sectoren, werft en ondersteunt het bedrijven bij het opleiden van mensen tot een erkend diploma en verricht het kwalitatief en kwantitatief arbeidsmarkt- en scholingsonderzoek.

Loyens & Loeff

Bij Loyens & Loeff  werken ruim 900 specialisten die in twaalf landen hun expertise aanbieden op alle gebieden van de bedrijfsjuridische dienstverlening. Loyens & Loeff heeft vestigingen in de Benelux en kantoren in de belangrijke financiële centra biedt naast haar full-service praktijk een specifieke sectorbenadering en diepgaande kennis van de markt.

De vraag
Loyens & Loeff wilde Microsoft CRM ook in gaan zetten voor haar marketingactiviteiten.

De oplossing
CRM Resultants heeft dit gerealiseerd door Microsoft Dynamics CRM aan te bieden vanuit haar eigen Cloud omgeving. Hier wordt met inzet van ClickDimenions mailings verstuurd en responses geregistreerd.  

Het resultaat
Men kan nu zonder tussenkomst van anderen zelf mailings versturen en de resultaten daarvan in CRM inzichtelijk maken.

Mauritshuis

Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis
Voor het Mauritshuis gaat CRM Resultants ondersteuning verlenen voor het verbeteren van de marketingactiviteiten en het relatiebeheer op basis van Microsoft CRM online.

Het Mauritshuis herbergt het beste van de Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw. Tot 1995 was het Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis een rijksmuseum. In dat jaar werd het door de overheid verzelfstandigd. De verzameling van het Mauritshuis is eigendom van de Nederlandse staat. Het oudste deel van de verzameling bestaat uit de schilderijen die in de 18de eeuw in het bezit waren van stadhouder prins Willem V van Oranje-Nassau (1748-1806). Deze collectie werd in 1816 door diens zoon koning Willem I (1772-1843) overgedragen aan de Nederlandse Staat. Daarmee ontstond het Koninklijk Kabinet van Schilderijen.

De collectie van het Mauritshuis is in twee eeuwen flink uitgebreid. In 1822 herbergde het museum nog ongeveer 200 schilderijen, nu zijn dat er een kleine 800.

Nedvang

Plan Nederland

ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Deze verantwoordelijkheid omvat aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Ruim 4000 medewerkers zorgen ervoor dat elke dag, 24/7, 1 miljoen treinreizen worden gemaakt en 115.000 ton goederen op hun plaats van bestemming komt over 7.000 kilometer spoor.

Voor ProRail verzorgt CRM Resultants het technische beheer van Microsoft Dynamics CRM en de begeleiding van beheerders en gebruikers. Daarnaast adviseren wij bij eventuele nieuwe projecten.

RDW

De RDW is een uitvoeringsorganisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De RDW is de Nederlandse toelatingsautoriteit voor voertuigen: personenauto’s, bedrijfswagens, vrachtwagens, motoren, brommers, scooters, etc. In feite alle voertuigen op de openbare weg. Ze moeten immers allemaal voldoen aan de vereiste veiligheids- en milieuaspecten. De RDW ziet er op toe dat dat ook inderdaad het geval is. 

De RDW is ook de beheerder van de basisregistratie voertuigen in Nederland. In deze registratie staan voertuiggegevens en de gegevens van de eigenaar/houder. Vele overheidsorganisaties en in een aantal gevallen ook bedrijven, maken hier gebruik van.

De RDW bewaakt de milieu- en veiligheidsapecten van het Nederlandse voertuigpark. Daarnaast registreert de RDW de gegevens van voertuigen, hun eigenaren en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen.

SLB Diensten

SLBdiensten is intermediair tussen onderwijsinstellingen en leveranciers van software, courseware en hardware.

SLBdiensten is in 1992 opgericht. Inmiddels is SLBdiensten toonaangevend in onderwijsland. Dankzij een goede onderhandelingspositie en een uitgebalanceerd product aanbod is SLBdiensten uit gegroeid tot de belangrijkste leverancier van software voor de onderwijsmarkt voor vmbo/havo/vwo en mbo/bve onderwijs instellingen.

SLBdiensten heeft een aantal partners: SURFdiensten levert software en diensten aan de hbo’s en universitaire instellingen. APS IT-diensten levert aan het primair onderwijs. Daarnaast wordt samen gewerkt met Slim! voor de fysieke en logistieke afhandeling van software.

Doelgroep SLBdiensten
- Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie (ROC’s)
- Voortgezet Onderwijs (VO)
- Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijsinstellingen (VMBO)

SomnoMed

Somnomed is een succesvolle beursgenoteerde(ASX:SOM) Australische groep van bedrijven in de medische sector. Somnomed heeft in 2012 een Europese expansie ingezet, door sterke autonome groei en actief overnamebeleid. CRM Resultants is gevraagd om een eerste Europese pilot op te zetten met als doel de harmonisatie van processen op gebied van verkoop, advies en strategisch relatiebeheer.

VCK Travel

VCK Travel is een veelzijdig, Nederlands bedrijf op het gebied van zakenreizen, groeps- en incentive reizen, evenementen organisatie, cruises en ferries. VCK Travel is al van oudsher (vanaf 1915!) actief in het vervoer van scheepsbemanningen onder de naam Marine Travel.

VCK Travel is een 100% dochter van VCK Holding B.V. Deze holding staat aan het hoofd van een groep Nederlandse bedrijven die actief is in sectoren Logistiek en Reizen. In de sector reizen is VCK Holding een bekende, met merken als Evenements Reizen, D-tours Vliegreizen, Vaya.nl en VCK Travel. VCK Travel heeft vestigingen in het hele land.

Bij VCK werken meerdere groepen en afdelingen met het CRM systeem, zoals Sales, Account Management, Holiday Travel, Corporate Events, Cruises en Marketing.

Vereniging Eigen Huis

VvAA, FinanciŽle diensten voor Medische Professionals