Microsoft Gold Certified
Microsoft Dynamics

4 april 2012 - Kennissessie CRM voor Financiele dienstverlening ism DUG.

Kennissessie: CRM in de financiële dienstverlening, 4 april 2012, Hilversum

Samen met de Dynamics User Group en InShared, nodigen wij u graag uit voor een bijzondere kennissessie over Microsoft CRM in de financiële dienstverlening.

Financiële dienstverleners zijn traditioneel de belangrijkste gebruikersgroep van CRM systemen. Juist door grote veranderingen in deze markt, door overheidsregelgeving, veranderende distributiekanalen, online verzekering- en vermogensbeheer en veeleisende eindklanten, is de noodzaak om de klant centraal te stellen met behulp van een CRM strategie en tooling groot. Is Microsoft Dynamics CRM2011 inmiddels klaar voor de veeleisende Financiële dienstverlener?  Welke ondersteuning is aanwezig voor compliancy; customerservice management; intermediairondersteuning, campagnemanagement en het opzetten van een social media strategie?

Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen online verzekaar InShared en CRM Resultants een boeiend inzicht geven in dit verrassend complete CRM systeem.  
Doelgroep voor deze kennissessie: IT managers, business development, sales/marketing in de sector financiële dienstverlening.

Het programma van deze middag heeft de volgende onderwerpen:
•    CRM 2011 voor Finance; is Microsoft Cloud al geschikt voor Financials?
•    CRM en Social media, klantcontact d.m.v. een multi-channel benadering (incl. de ervaringen van InShared)
•    CRM bij InShared: hoe bouw je een succesvolle online customerservice?
•    CRM2011: klantportalen opzetten met Microsoft technologie.  

De gastspreker deze middag is Robbert Slim, Customer Service Manager bij InShared/HEMA Verzekeringen.

Deze kennissessie vindt plaats in Groot Kievitsdal in Hilversum-Baarn, van 13.00 tot 16.00 uur. U bent vanaf 12.30 uur welkom; er staat dan een broodje voor u klaar. U kunt u met onderstaand formulier aanmelden. U ontvangt dan binnenkort verdere gegevens.

Aanmelden Kennissessie CRM Finance

Naam organisatie * :
Naam * :
E-mail * :
Telefoon * :
Inschrijven voor : 4 april 2012
Uw verzoek of opmerkingen :
Captcha * :

Referenties
Resources
Klantcases

Deltion College

Het Deltion College is het regionale opleidingscentrum van MBO-onderwijs voor Zwolle en omgeving. Ruim 13.500 studenten volgen hier een van de aangeboden 199 beroepsopleidingen.

De vraag
De demografische gegevens laten zien dat er voor de komende jaren een flinke afname van de reguliere studentinstroom te verwachten is Deltion heeft als strategisch doel bepaald de huidige grootte minimaal te willen behouden. Een focus op het werven van (nieuwe) studenten is daarmee noodzakelijk. Het vroegtijdig aangaan van een relatie met potentiële studenten (leads) én/of hun beïnvloeders is daarbij een speerpunt. Deltion wil het prospectproces meer als een commercieel proces gaan beschouwen en meer inzicht hebben in de ‘pipeline’. Daarnaast vindt Deltion het ook erg belangrijk om de juiste studiekeuze te adviseren en daardoor vroegtijdige uitval zoveel mogelijk tegen te gaan.

De oplossing
Het Deltion College heeft het besluit genomen om Microsoft Dynamics CRM in te zetten ter ondersteuning van het prospectmanagement. Om dit proces in te richten, is de Werving & Instroom template van CRM Resultants als uitgangspunt voor de inrichting van het systeem genomen. Daarnaast is er ook een opleidingscatalogus ingericht en is ClickDimensions ingezet voor E-mail marketing.
 
Het resultaat
De processen rondom het plannen en inschrijven op evenementen en het aanvragen van brochures en opleidingsbladen verloopt nu geautomatiseerd via de website. Hierdoor is er een goed inzicht ontstaan in wie er allemaal geïnteresseerd is in Deltion en waar deze mensen vandaan komen. Dit maakt gerichtere marketing mogelijk, maar levert ook waardevolle informatie op in voorlichtings- of intakegesprekken in een later stadium.

Euretco B.V.

Met 380 medewerkers is Euretco de grootste retailservice-organisatie van Nederland. Zij werken samen met circa 2.200 ondernemers en franchisenemers en exploiteren zo’n 3.250 winkels in de branches mode, wonen, sport, doe het zelf en media. De gezamenlijke consumentenomzet bedraagt € 2,5 miljard. De kernactiviteiten van Euretco zijn: retailservices, franchise, wholesale en financiële dienstverlening aan zelfstandig ondernemers.

De vraag
Euretco maakt al jaren gebruik van Microsoft CRM voor het beheer van haar relaties met leveranciers en ondernemers. Omdat Euretco graag voorop loopt met technische ontwikkelingen, was de wens om vroegtijdig over te stappen naar CRM 2013.

De oplossing
CRM Resultants heeft de huidige CRM-inrichting van Euretco volledig gemigreerd naar CRM 2013, inclusief koppelingen met derde systemen. Hiermee is een up-to-date inrichting neergezet die goed voorbereid is voor volgende aanvullingen.

Het resultaat
De CRM 2013 inrichting is een stabiele basis voor verdere uitbreidingen waarover op dit moment wordt gesproken. Het betreft hier bijvoorbeeld portaloplossingen voor ondernemers van Euretco, waardoor zijn hun eigen CRM-gegevens kunnen onderhouden en diensten kunnen afnemen.

Figlo

Figlo, een geavanceerd softwarehuis, met een (Microsoft Silverlight) oplossing voor financiële dienstverleners. Gaat meer nadruk leggen op internationaal en met partners werken. Gaat  CRM inzetten voor billing, marketing, pipeline management, partner management  en op termijn klantservice. 

Figlo’s missie is om persoonlijke financiën begrijpelijk en toegankelijk te maken voor iedereen. Figlo blijft investeren in eenvoudige, interactieve consumententoepassingen binnen de financiële sector. Zodat iedereen kan beschikken over de juiste persoonlijke financiële informatie, altijd en overal.
De financiële wereld is voortdurend in beweging als gevolg van technologische innovatie, de steeds kritischer wordende consument, Internet, de regelgeving en wetgeving inzake consumentenbescherming. Figlo’s rol in deze wereld is om de voorkeursleverancier te zijn in persoonlijke financiële software. Maar ook een belangrijke kennis- en adviespartner voor de financiële industrie. Met Figlo producten kan de financiële industrie voldoen aan de veranderende eisen omtrent klanttevredenheid en efficiënte communicatie realiseren met de klant.

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verzorgt vanuit de campussen in Arnhem en in Nijmegen voor ongeveer 31.000 studenten meer dan 80 bachelor- en masteropleidingen. De HAN heeft een breed aanbod aan opleidingen en een grote variëteit aan opleidingsvormen (in voltijd, deeltijd, duaal of individueel via internet). Vanuit lectoraten wordt toegepast onderzoek verzorgd. Daarnaast richt zij zich met advies, nascholing, trainingen en (post-hbo-)opleidingen op bedrijven, instellingen en organisaties.

De vraag
Op de HAN zijn verschillende afdelingen die zich allemaal bezighouden met praktijkvorming (stages en afstuderen). Er was behoefte om deze processen op 1 centrale plek samen te brengen en de bijbehorende gegevens centraal vast te kunnen leggen.

De oplossing
Na de implementatie van Microsoft CRM is een stageportal gebouwd. Via deze portal worden beschikbare stages aangeboden en wordt de stagevoortgang gemonitord. Via de portal kunnen tevens faciliteiten en ondersteuning van begeleidende docenten worden ingepland.

Het resultaat
Bij de HAN bestaat nu een uniform, afdelingsoverschrijdend proces voor de afhandeling van diverse aspecten die te maken hebben met praktijkvorming. De introductie van de portal heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de Student Experience.

Hogeschool InHolland

Hogeschool InHolland is een van de grootste onderwijsinstellingen met 33.500 studenten en 2.800 medewerkers; gevestigd in elf steden in de Randstad. Als grote onderwijsorganisatie ziet Hogeschool INHolland het als een belangrijke taak de internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken.

Hogeschool InHolland biedt studies aan op verschillende locaties. De studies zijn onderverdeeld in Schools die verschillende disciplines omvatten: agrarisch, techniek, economie, gezondheidszorg educatie, sociaal agogisch, kunst. Onderstaand introductiefilmpje geeft een goed beeld van InHolland.

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht (HU) ontstond in 1995 uit een fusie van een aantal hogescholen. Anno 2014 telt Hogeschool Utrecht circa 3.500 medewerkers en 36.500 studenten, verdeeld over zes faculteiten en twee steden: Utrecht en Amersfoort. Naast oude, vermaarde opleidingen zoals die van het Seminarium voor Orthopedagogiek, zijn nieuwe studies gekomen zoals Communication and Multimedia Design. Zij hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle beroepssectoren bestrijkt en zijn een van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.

De vraag
De Hogeschool Utrecht gebruikt Microsoft Dynamics CRM voor onder andere processen rond werving, stage en contractonderwijs. Hierbij wilde de HU graag meer manieren bieden aan klanten en studenten om toegang te krijgen tot hun diensten door gebruik te maken van portaloplossingen.

De oplossing
CRM Resultants heeft een volledige technische revisie van de bestaande CRM-inrichting gedaan, inclusief software-updates. Daarnaast is de CRM-inrichting voorzien van de nieuwste templates voor relatiebeheer en onderwijs.

Het resultaat
De huidige inrichting inclusief beheerde OTAP-straat is een goede basis voor het uitbreiden van functionaliteit binnen CRM en ontwikkeling van portals waarmee de HU haar dienstverlening kan uitbreiden en verder persoonlijk relevant kan maken.

Kempen & Co

Loyens & Loeff

Bij Loyens & Loeff werken ruim 900 specialisten die in twaalf landen hun expertise aanbieden op alle gebieden van de bedrijfsjuridische dienstverlening. Loyens & Loeff heeft vestigingen in de Benelux en kantoren in de belangrijke financiële centra en biedt naast haar full-service praktijk een specifieke sectorbenadering en diepgaande kennis van de markt.
Mauritshuis

Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis herbergt het beste van de Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw. De verzameling van het Mauritshuis is eigendom van de Nederlandse staat. Het oudste deel van de verzameling bestaat uit de schilderijen die in de 18de eeuw in het bezit waren van stadhouder prins Willem V van Oranje-Nassau (1748-1806). Deze collectie werd in 1816 door diens zoon koning Willem I (1772-1843) overgedragen aan de Nederlandse Staat. Daarmee ontstond het Koninklijk Kabinet van Schilderijen. De collectie van het Mauritshuis is in twee eeuwen flink uitgebreid. In 1822 herbergde het museum nog ongeveer 200 schilderijen, nu zijn dat er een kleine 800.

De vraag
Het Mauritshuis is afhankelijk van giften, van ‘vrienden van het Mauritshuis’ en van personen die uitwisselingen van kunstwerken mogelijk maken. Een persoonsonafhankelijk CRM systeem waarbij contacten eenvoudig kunnen worden overgedragen is daarbij onontbeerlijk. Het systeem moet echter niet alleen een ‘veredelde kaartenbak’ zijn, maar bepaalde processen kunnen ondersteunen zodat mensen het nut van het vastleggen van contactinformatie in gaan zien.

De oplossing
CRM Resultants heeft Microsoft CRM bij het Mauritshuis geïmplementeerd om bovenstaande te realiseren. Als er sprake is van sponsorprojecten zoals verbouwingen of specifieke exposities, dan kunnen de juiste doelgroepen gericht worden benaderd met een vraag om steun. Aanvragen voor rondleidingen voor onderwijs en touroperators vindn via de website plaats en worden direct in het CRM-systeem vastgelegd. Een directe koppeling tussen het CRM- en planningsysteem zorgt ervoor dat gegevens niet hoeven worden overgenomen.

Het resultaat
De informatie over het ecosysteem van het Maurtishuis is nu geborgd binnen de organisatie; het is inzichtelijk en overdraagbaar wie wat aan het doen is en wie wat heeft gedaan. Hiermee is een belangrijke efficiencyslag van de marketingactiviteiten en het relatiebeheer een feit.


Nedvang

ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Deze verantwoordelijkheid omvat aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Ruim 4000 medewerkers zorgen ervoor dat elke dag, 24/7, 1 miljoen treinreizen worden gemaakt en 115.000 ton goederen op hun plaats van bestemming komt over 7.000 kilometer spoor.

Voor ProRail verzorgt CRM Resultants het technische beheer van Microsoft Dynamics CRM en de begeleiding van beheerders en gebruikers. Daarnaast adviseren wij bij eventuele nieuwe projecten.

SBOH

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. De belangrijkste taak is het werkgeverschap voor deze artsen in opleiding.

De SBOH heeft circa 2.260 aios in dienst en ontvangt jaarlijks ruim 175 miljoen euro subsidie om hen te laten opleiden tot huisarts of specialist ouderengeneeskunde.

SomnoMed

SomnoMed is een succesvolle beursgenoteerde Australische groep van bedrijven in de medische sector. Zij zijn wereld marktleider in COAT (Continuous Open Airway Therapy) en leveren klinisch bewezen middelen om diagnoses te stellen en behandelingen uit te voeren voor slaapafwijkingen en ademaandoeningen.

De vraag
CRM Resultants is gevraagd om een eerste Europese pilot op te zetten met als doel de harmonisatie van processen op gebied van verkoop, advies en strategisch relatiebeheer.

De oplossing
CRM wordt primair gebruikt voor het afhandelen van klantbestellingen van de eindklant (de patiënt), om inzicht te geven in zaken als bij welke behandelaar de patiënt in behandeling is, wordt het product vergoed door de verzekeraar etc. Daarnaast worden klachten over / reparaties van hulpmiddelen afgehandeld met behulp van de service module in CRM. De bestellingen worden vanuit een backoffice systeem ingelezen in CRM, waar deze verder worden verwerkt tot de uiteindelijke factuur.

Het resultaat
SomnoMed heeft nu een centrale database tot haar beschikking waar voornamelijk patiënt-informatie, maar ook informatie van ziekenhuizen, tandartsen en andere behandelaars gestructureerd wordt opgeslagen en voor diverse doeleinden geraadpleegd.

VODW

Nieuws
Academy
Events

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van Microsoft CRM, klantverhalen, tips en CRM wetenswaardigheden?

Inschrijven nieuwsbrief >>> Nieuwsbrieven archief >>>