Microsoft Gold Certified
Microsoft Dynamics

Microsoft CRM

Uw klanten willen bij elk contactmoment met uw organisatie op een prettige, herkenbare en efficiënte manier worden geholpen. Kunt u aan deze verwachting voldoen, dan komen ze bij u terug. Worden misschien zelfs wel echte fans en zorgen ervoor dat uw klantenbestand steeds verder uitbreidt.

Om dit te kunnen realiseren, zullen de medewerkers van de diverse disciplines elkaar blindelings moeten kunnen vinden. Volgens gelijksoortige processen moeten werken en in staat zijn informatie over klanten en andere relaties met elkaar te delen. Natuurlijk kunt u hiervoor technologie inzetten ter ondersteuning, maar zorg er dan wel voor dat deze aansluit op de verwachtingen, eisen en wensen van de personen die ermee gaan werken.

Juist de aansluiting op de eindgebruiker was een van de redenen om ons 10 jaar geleden te specialiseren op Microsoft CRM. Deze applicatie is bij uitstek herkenbaar voor de (eind-)gebruikers, gebruiksvriendelijk en eenvoudig te integreren met andere systemen binnen en buiten uw organisatie. U kunt het systeem aanpassen aan specifieke wensen, of dat nu gaat om eigen terminologie in de schermen, eigen processen of specifieke rapportages. De flexibele opzet stelt u in staat om snel te reageren op veranderende marktomstandigheden zonder daarbij de eigen identiteit te verliezen. U kunt klein beginnen en uitbouwen in uw eigen tempo. En u bepaalt zelf of u de software op uw eigen servers laat draaien of dat u dit uitbesteedt.

Dat is - in het kort - wat Microsoft CRM voor u kan betekenen.

Lees meer over:

Microsoft CRM 2013
Microsoft CRM 2015
Beschikbare modules
Aanvullende oplossingen
Dynamics user group

Referenties
Resources
Klantcases

Arcus college

Het Arcus College is hét Regionaal Opleidingencentrum Oostelijk Zuid-Limburg.  Het Arcus College heeft als hoofdvestiging Heerlen en heeft daarnaast een aantal locaties in Parkstad Limburg en in Sittard.

Met meer dan 9.000 cursisten, 400 opleidingen en 700 medewerkers is het Arcus College de grootste onderwijsaanbieder in Parkstad. Het omvat een breed spectrum van opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

C3 Adviseurs en Managers

C3 Adviseurs en Managers is actief in de gezondheidszorg. Als adviseur, interim bestuurder en interim manager. C3 leidt (strategische) veranderingsprocessen en begeleidt en realiseert organisatieveranderingen.

Deltion College

Endemol

De naam Endemol hoeft geen verdere introductie. Grondleggers Joop van den Ende en John de Mol startten in de jaren zeventig onafhankelijk van elkaar hun eigen productiebedrijven. In 2001 bundelden zij hun krachten op de Nederlandse markt onder de naam Endemol Nederland. Endemol is marktleider in spraakmakend televisieamusement, maar ook in het ontwikkelen en produceren van content voor andere platforms als televisie, internet, telefoon en het bioscoopscherm. Endemol Nederland werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers, waaronder commerciële en publieke televisiezenders en de zakelijke markt. De onderneming is continue op zoek naar mogelijkheden voor nieuwe dragers van content, zoals digitale televisie, IP-TV, SMS2Mail, interactieve games etc.

Endemol Nederland is de afzender van een groot aantal zeer succesvolle programma’s, zoals: Life & Cooking, Goede Tijden Slechte Tijden, Gooische Vrouwen, Miljoenenjacht, Deal or No Deal, Achmea Kennis Quiz en de grote Donorshow.

Eén van de kernactiviteiten van Endemol is het bedenken en vermarkten van programmaformats. Endemol bezit een catalogus van zo’n 900 programmaformats en een actief creatief netwerk in alle continenten. Voor het managen van de ontwikkeling en voor het daadwerkelijk verkopen van deze formats  koos Endemol voor Microsoft Dynamics CRM.

Figlo

Figlo, een geavanceerd softwarehuis, met een (Microsoft Silverlight) oplossing voor financiële dienstverleners. Gaat meer nadruk leggen op internationaal en met partners werken. Gaat  CRM inzetten voor billing, marketing, pipeline management, partner management  en op termijn klantservice. 

Figlo’s missie is om persoonlijke financiën begrijpelijk en toegankelijk te maken voor iedereen. Figlo blijft investeren in eenvoudige, interactieve consumententoepassingen binnen de financiële sector. Zodat iedereen kan beschikken over de juiste persoonlijke financiële informatie, altijd en overal.
De financiële wereld is voortdurend in beweging als gevolg van technologische innovatie, de steeds kritischer wordende consument, Internet, de regelgeving en wetgeving inzake consumentenbescherming. Figlo’s rol in deze wereld is om de voorkeursleverancier te zijn in persoonlijke financiële software. Maar ook een belangrijke kennis- en adviespartner voor de financiële industrie. Met Figlo producten kan de financiële industrie voldoen aan de veranderende eisen omtrent klanttevredenheid en efficiënte communicatie realiseren met de klant.

Generali Verzekeringsgroep

Generali verzekeringsgroep maakt onderdeel uit van de wereldwijd opererende Generali Group. Generali Group heeft een omzet 83 miljard (2008) en ruim 80.000 medewerkers wereldwijd. Generali verzekeringsgroep is specialist in pensioen- en inkomensverzekeringen en is een zelfstandige en solide verzekeraar met een sterke financiële positie.

Onlangs heeft Generali verzekeringsgroep besloten het applicatiebeheer van ruim 250 Microsoft Dynamics CRM licenties onder te brengen bij CRM Resultants. Naast support zal CRM Resultants een technical check uitvoeren op de IT-infrastructuur en betrokken worden bij enkele integratieprojecten.
 

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

De Hogeschool van Arhhem en Nijmegen (HAN) investeert in modern en kwalitatief onderwijs. Vanuit de campussen in Arnhem en in Nijmegen verzorgt de HAN voor ruim 30.000 studenten meer dan 85 bachelor- en masteropleidingen. De synergie tussen onderwijs en onderzoek is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Basisgegevens HAN:

  •     29.925 HAN-studenten
  •     63 bacheloropleidingen
  •     7 associate degree programma’s
  •     21 masteropleidingen
  •     39 lectoraten bij onderzoek
  •     Bijna 300 cursussen en trainingen (ook post-hbo)
  •     3073 HAN-medewerkers (aantal fte: 2361)

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht ontstond in 1995 uit een fusie van een aantal hogescholen. Door overheidsmaatregelen fuseerden destijds landelijk bijna 80 hbo-instellingen tot zo’n 45 nieuwe hogescholen. In 1995 werd deze fusiehogeschool Hogeschool van Utrecht, waarna in 2005 de naam is gewijzigd in Hogeschool Utrecht. Hogeschool Utrecht: een bonte verzameling van oude, opleidingen van naam en faam, zoals die van het Seminarium voor Orthopedagogiek en nieuwe innovatieve studies zoals Communication Media Design. Van oude gebouwen en spiksplinternieuwe moderne. Van culturen en tradities die al jaren geleden gevormd zijn, tot nieuwe invloeden en mensen.

Aan Hogeschool Utrecht studeren ruim 30.000 studenten, verdeeld over 6 faculteiten. Er werken ongeveer 3.500 mensen.

Naast een studie aan de HU kunnen studenten in Utrecht ook terecht bij de Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool Domstad (katholieke lerarenopleiding voor het basisonderwijs) en TIO (hbo-toerisme).

Kempen & Co

Kempen & Co is een Nederlandse merchant bank met gespecialiseerde financiële dienstverlening voor institutionele beleggers, ondernemingen en vermogende particulieren. Kempen & Co biedt diensten aan op het gebied van vermogensbeheer, beleggingsfondsen, effectenbemiddeling en corporate finance; een unieke combinatie op de Nederlandse markt.

Kempen & Co maakt sinds 2 januari 2007 deel uit van Van Lanschot Bankiers.

Kenniscentrum Handel

Kenniscentrum Handel (KCH) is de verzamelnaam voor de activiteiten die de vier onderdelen Kenniscentrum Handel, KCH Examens, KCH Human Capital Management en KCH International verrichten.

Gedelegeerd vanuit het ministerie van OCW voert Kenniscentrum Handel voor de sector handel en de bedrijfstak MITT (Mode-, Interieur-, Tapijt en Textielindustrie) een aantal taken uit voor het middelbaar beroepsonderwijs.
Zo stelt Kenniscentrum Handel de kwalificaties (diploma-eisen) op voor beroepen in beide sectoren, werft en ondersteunt het bedrijven bij het opleiden van mensen tot een erkend diploma en verricht het kwalitatief en kwantitatief arbeidsmarkt- en scholingsonderzoek.

Loyens & Loeff

Mauritshuis

Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis
Voor het Mauritshuis gaat CRM Resultants ondersteuning verlenen voor het verbeteren van de marketingactiviteiten en het relatiebeheer op basis van Microsoft CRM online.

Het Mauritshuis herbergt het beste van de Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw. Tot 1995 was het Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis een rijksmuseum. In dat jaar werd het door de overheid verzelfstandigd. De verzameling van het Mauritshuis is eigendom van de Nederlandse staat. Het oudste deel van de verzameling bestaat uit de schilderijen die in de 18de eeuw in het bezit waren van stadhouder prins Willem V van Oranje-Nassau (1748-1806). Deze collectie werd in 1816 door diens zoon koning Willem I (1772-1843) overgedragen aan de Nederlandse Staat. Daarmee ontstond het Koninklijk Kabinet van Schilderijen.

De collectie van het Mauritshuis is in twee eeuwen flink uitgebreid. In 1822 herbergde het museum nog ongeveer 200 schilderijen, nu zijn dat er een kleine 800.

PipeLife

Pipelife is één van de grootste producenten van kunststof leidingsystemen en hulpstukken in Europa. Sinds 1947 ontwikkelt, produceert en levert de vestiging in Enkhuizen een compleet  programma.

Pipelife biedt duurzame oplossingen voor alle stromen van water en energie. Pipelife, met hoofdkantoor in Oostenrijk, is een joint-venture tussen Wienerberger en Solvay.

Enkele kerncijfers:

    * 2.680 medewerkers
    * 29 productielocaties (Waaronder Enkhuizen)
    * verkoop in 28 landen
    * omzet van 894 miljoen euro (2008)

ProRail

Voor ProRail verzorgt CRM Resultants het beheer, de begeleiding van beheerders en gebruikers van Microsoft CRM2011.

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Ruim 4000 medewerkers zorgen ervoor dat elke dag, 24/7, 1 miljoen treinreizen worden gemaakt en 115.000 ton goederen op hun plaats van bestemming komen, over 7000 kilometer spoor.

RDW

De RDW is een uitvoeringsorganisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De RDW is de Nederlandse toelatingsautoriteit voor voertuigen: personenauto’s, bedrijfswagens, vrachtwagens, motoren, brommers, scooters, etc. In feite alle voertuigen op de openbare weg. Ze moeten immers allemaal voldoen aan de vereiste veiligheids- en milieuaspecten. De RDW ziet er op toe dat dat ook inderdaad het geval is. 

De RDW is ook de beheerder van de basisregistratie voertuigen in Nederland. In deze registratie staan voertuiggegevens en de gegevens van de eigenaar/houder. Vele overheidsorganisaties en in een aantal gevallen ook bedrijven, maken hier gebruik van.

De RDW bewaakt de milieu- en veiligheidsapecten van het Nederlandse voertuigpark. Daarnaast registreert de RDW de gegevens van voertuigen, hun eigenaren en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen.

ROC van Amsterdam

Aan het ROCvA studeren circa 25.000 mbo’ers, 10.000 volwassenen en 1.800 vmbo’ers. ROCvA geeft ook bedrijfstrainingen op maat. ROCvA biedt ca. 200 mbo-opleidingen, verdeeld over tien zogeheten domeinen. Het onderwijs wordt zowel voltijds als deeltijds gegeven, in verschillende combinaties met werk en stages.

In Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en Hilversum wordt in circa 50 kleine en grotere schoolgebouwen geleerd en in praktijklokalen gewerkt. Er staan bovendien diverse nieuwbouwprojecten op stapel.

ROCvA werkt nauw samen met een groot aantal bedrijven, instellingen en ondernemers, zoals Schiphol, ING, H&M, Joop van den Ende en Johan Cruijff.

 

SLB Diensten

SLBdiensten is intermediair tussen onderwijsinstellingen en leveranciers van software, courseware en hardware.

SLBdiensten is in 1992 opgericht. Inmiddels is SLBdiensten toonaangevend in onderwijsland. Dankzij een goede onderhandelingspositie en een uitgebalanceerd product aanbod is SLBdiensten uit gegroeid tot de belangrijkste leverancier van software voor de onderwijsmarkt voor vmbo/havo/vwo en mbo/bve onderwijs instellingen.

SLBdiensten heeft een aantal partners: SURFdiensten levert software en diensten aan de hbo’s en universitaire instellingen. APS IT-diensten levert aan het primair onderwijs. Daarnaast wordt samen gewerkt met Slim! voor de fysieke en logistieke afhandeling van software.

Doelgroep SLBdiensten
- Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie (ROC’s)
- Voortgezet Onderwijs (VO)
- Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijsinstellingen (VMBO)

SomnoMed

Somnomed is een succesvolle beursgenoteerde(ASX:SOM) Australische groep van bedrijven in de medische sector. Somnomed heeft in 2012 een Europese expansie ingezet, door sterke autonome groei en actief overnamebeleid. CRM Resultants is gevraagd om een eerste Europese pilot op te zetten met als doel de harmonisatie van processen op gebied van verkoop, advies en strategisch relatiebeheer.

UPC

UPC voorziet twee miljoen huishoudens van digitale of analoge televisie. Eind september 2009 leverde UPC aan 708.000 huishoudens breedband internet en 600.000 abonnees digitale telefonie. Hiervoor beschikt UPC Nederland in Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Gelderland, Flevoland en Noord-Brabant over hoogwaardige communicatienetwerken.

Met het merk Priority bedient UPC ook de zakelijke markt o.a. bij ziekenhuizen, energiebedrijven en reisorganisaties.

UPC NL is onderdeel van UPC Broadband (UPC). UPC Broadband is de Europese kabeldivisie van Liberty Global.

VCK Travel

VCK Travel is een veelzijdig, Nederlands bedrijf op het gebied van zakenreizen, groeps- en incentive reizen, evenementen organisatie, cruises en ferries. VCK Travel is al van oudsher (vanaf 1915!) actief in het vervoer van scheepsbemanningen onder de naam Marine Travel.

VCK Travel is een 100% dochter van VCK Holding B.V. Deze holding staat aan het hoofd van een groep Nederlandse bedrijven die actief is in sectoren Logistiek en Reizen. In de sector reizen is VCK Holding een bekende, met merken als Evenements Reizen, D-tours Vliegreizen, Vaya.nl en VCK Travel. VCK Travel heeft vestigingen in het hele land.

Bij VCK werken meerdere groepen en afdelingen met het CRM systeem, zoals Sales, Account Management, Holiday Travel, Corporate Events, Cruises en Marketing.

VvAA, FinanciŽle diensten voor Medische Professionals