Microsoft Gold Certified
Microsoft Dynamics

Doe de CRM Checkup

Klanten in het middelpunt plaatsen...de business rond klanten organiseren...klantwaarde als kern van het businessmodel...welke financiele dienstverlener is hier niet mee bezig? CRM is daarbij een van de strategische uitgangspunten en ook een ondersteunende technologie in de vorm van CRM systemen. Maar er is meer: de verwachtingen van klanten verschuiven steeds meer naar online, en vooral mobiel. Het aantal kanalen neemt toe, maar de klant verwacht over alle kanalen een excellente bediening. Bovendien zijn klanten steeds meer verbonden in sociale netwerken. Ervaringen reizen met digitale snelheid.

Door toenemende regelgeving en - toezicht, zijn ook de verdienmodellen van spelers in de financiele keten drastisch veranderd. Transparantie is de norm geworden. Nieuwe betaalde diensten zullen hun eigen waarde moeten bewijzen. 

Moderne CRM systemen zijn steeds beter in staat om een veelheid aan functies te vervullen. Niet alleen meer in het ondersteunen van de rollen van sales, marketing en service, maar in toenemende mate een geintegreerde verzameling functies om sociale klanten, via alle gewenste kanalen, optimaal, liefst gepersonaliseerd, te kunnen bedienen. Aangevuld met analytische hulpmiddelen om b.v. klikgedrag, website bezoek en service tickets te analyseren. Grotere datasets kunne met BI-tools geanalyseerd worden. Ongestruktueerde data kan met Big Data tools worden geanalyseerd om vaak onvermoede verbanden op het spoor te komen. Kortom de gereedschapkist van alle CRM stakeholders wordt steeds veelzijdiger en voller.

Maar waar staat uw organisatie? Op welk niveau is uw CRM inspanning beland? Om u een eerste indicatie te geven, kunt u onderstaande vragenlijst eens doorlopen. U krijgt dan al een eerste beeld van vooral de status van actuele- en komende uitdagingen, zoals customer experience, social customers, online strategie.

EnquÍte

Heeft u een vastgelegde strategie voor online relatiemanagement?
Is "customer experience" onderdeel van deze strategie?
Heeft u klantdata uit andere systemen beschikbaar in CRM?
Heeft u online self-service voor klanten beschikbaar?
Gebruikt u social media als onderdeel van uw CRM activiteiten?
Meet u de impact op klanten van uw CRM activiteiten?
CRM is voor mijn bedrijf
0 68

Uw score

Door het invullen van de vragen heeft u een puntentotaal gescoord. Wat betekent dit?

0 - 25 punten
Scores in deze range betekenen een nog geringe inzet van CRM in met name de nieuwe belangrijke gebieden van "customer engagement". De klant vandaag de dag wil vooral gemak en eenvoud. En niet alleen de consument, ook in B2B wordt dit steeds meer een belangrijke eis. En snel resultaat of in ieder geval de voortgang van activiteiten zien, zoals b.v. de afhandeling van een schade of de aanvraag voor een financieel product. Wat is precies uw CRM strategie en afgeleid daarvan: wat is uw online CRM strategie? Download u eens ons whitepaper over trends en ontwikkelingen in private banking en vermogensbeheer. Of vraag ons Inspiratiepaper aan.

25 - 45 punten
Als u in deze range scoort, dan bent u al een stuk op weg met uw CRM inspanningen op online gebied. Op weg naar werkelijk online customer engagement, zijn nog flinke stappen te nemen op het gebied van de werkelijk goede inzet van social media, het meten van de impact van uw klantgerichte inspanningen (NPS zegt ook niet alles) en uw klanten echt meer aan het stuur zetten door klantportals, fora, gezamenlijke productontwikkeling en inbedding van feedback. Hoe flexibel is uw IT? Hoe snel kunt u inspelen op veranderingen?

45 - 68 punten
Uw score is in het hoogste segment. Waar liggen voor u verbeterpunten? In ieder geval bij een betere inzet van social media, meten van de impact van uw klantgerichte activiteiten en meer algemeen wellicht het aanscherpen van uw online strategie. Hierin kan CRM tegenwoordig meer betekenen dan voorheen: de dynamische interactie met klanten kan perfect vanuit CRM geregisseerd worden, b.v. door middel van gepersonaliseerde klantportals. Wij nodigen u uit om daarover eens met ons van gedachten te wisselen.

Wilt u meer weten hoe het staat met uw klantgericht ondernemen?

Vraag de CRM Checkup aan of blijf op de hoogte. Vul s.v.p. onderstaand formulier in.

Voorletters:
Achternaam: *
Functie:
E-mail: *
Bedrijf: *
Branche:
Opmerkingen:
Captcha *